DE HELE MAAND 10% KASSA KORTING!

MVO – Duurzaam & verantwoord ondernemen:

Er is niet veel bekend over de Natuursteen branche bij de gemiddelde persoon. Dat terwijl er juist veel verschillen zijn met het winnen van de materialen en het verwerken daarvan. Met grote regelmaat wordt natuursteen gewonnen en verwerkt onder barre omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten/arbeidsrechten en, wat minstens zo belangrijk is, waarbij het milieu wordt aangetast. Dit is vooral van toepassing in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

TruStone:

Door de grote diversiteit in hoe natuursteen in de algemene zin momenteel wordt aangeboden zijn wij dan ook erg blij dat wij ons steentje kunnen bijdragen aan het IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en duurzaam ketenbeheer volgens de internationale richtlijnen en verplichtingen. Ons doel hierin is volledige transparantie te bieden in de gehele keten (van groeve tot aan de eindbestemming) en vooral ondernemen op een eerlijke manier. Wij hebben ons dan ook direct gecommitteerd aan het initiatief TruStone. Het Initiatief TruStone brengt bedrijven in de natuursteenketen, overheden, vakbonden en NGO’s samen om risico’s in de keten gezamenlijk aan te pakken.

Afgelopen maart is de jaarrapportage van het initiatief TruStone gepresenteerd met een positief eindresultaat voor alle deelnemende partijen.

Om een extra steentje bij te dragen zijn wij van marmertafel.nl aangesloten bij de werkgroep van TruStone. Dit om meer aandacht te genereren voor dit initiatief en tevens om andere inzichten te bieden vanuit de consumenten markt.

Code of Conduct:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft niet enkel betrekking op ons als organisatie, juist alle ‘externe’ schakels zijn hierin van essentieel belang. Met die reden hebben onze stakeholders van de groeves, de leverancier en onze logistieke partner de Code of Conduct ondertekend. In de Code of Conduct staan o.a. afspraken over:

  • Het bestuur;
  • Mensenrechten en arbeidsomstandigheden;
  • Eerlijk zakendoen;
  • Consumentenbescherming;
  • Milieu;

Deze steengoede afspraken vormen de rode draad van onze bedrijfsvoering en op het moment dat er ergens in het proces een gebrek is dan gaan wij daar meteen mee in overleg. Stap voor stap richten wij zo, tezamen met de andere deelnemers, een transparante natuursteen branche op met als einddoel een keurmerk voor eerlijk natuursteen (vergelijkbaar met het FSC-keurmerk voor hout).

Klik graag hier om het Code of Conduct PDF document te downloaden. 

Uiteraard staan wij open om vragen hierover toe te lichten, schroom dan ook niet om contact met ons op te nemen via de telefoon of mail.